Het bestrijden van schade aan gewassen, bossen en wateren.

Faunaschade wil zeggen dat er schade is aan bijvoorbeeld gewassen, bossen en wateren veroorzaakt door verschillende diersoorten. Het is belangrijk dat dit beheerd en bestreden wordt.

Schade
Konijnen kunnen problemen veroorzaken door bijvoorbeeld aan fruitbomen en andere beplanting te knagen. Ook graven ze gangen in sport- en golfvelden, dijken en onder bestrating.

Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals verzwakte dijken en verzakte bestrating. Ook kan men gewond raken door – bijvoorbeeld tijdens het sporten – in een gang weg te zakken.

Bestrijding
Het wegvangen van konijnen is de oplossing voor deze problemen. BPB Reusel maakt hierbij in de meeste gevallen gebruik van afgerichte fretten en roofvogels (havik). Dit noemen we ook wel fretteren. Fretten zijn kleine roofdiertjes, nauw verwant aan de bunzing. Eerst inventariseren we het terrein om te bepalen waar de holen zich bevinden. Daarna sluiten we de holen af met speciale netten en vangkooien of we laten de vogel de konijnen vangen. Wanneer alle holen zijn afgesloten, worden de fretten losgelaten. Zij sporen de ondergrondse konijnen op en jagen ze de vangkooien in of naar buiten waar getracht wordt het konijn te vangen.

Overlast van ganzen of verwilderde katten?
Wij kunnen u ook van dienst zijn bij overlast van andere dieren. Als er bijvoorbeeld veel ganzen op één plek (zoals woonwijk, bedrijventerrein, akkers en grasland) verblijven, kan een flinke vervuiling optreden. Gazons, trottoirs en straten raken vervuild met uitwerpselen. ‘s Zomers komen daar vliegen en ander ongedierte op af. De ganzen trappen de uitwerpselen aan tot een korst, waardoor is er niks meer groeit. Ook eten de ganzen akkerbouwgewassen, zoals granen en aardappelen op.
Verwilderde katten veroorzaken vaak problemen op campings, industrieterreinen en bij vuilcontainers. U kunt ons inschakelen om deze dieren te vangen. Daarbij maken we gebruik van vangkooien. De katten worden vervolgens naar een asiel gebracht. Als de dieren teveel verwilderd zijn, laten we ze inslapen bij een dierenarts.