Er bestaan tal van insecten die thuis of op het werk een plaag kunnen zijn.

Je kunt ze onder andere indelen in :

 • Bijtende insecten
 • Houtaantastende insecten
 • Insecten in naden en kieren
 • Insecten in vochtige omgevingen
 • Kakkerlakken
 • Materiaalaantasters
 • Mieren
 • Motten
 • Muggen
 • Ongedierte op planten
 • Vliegende insecten
 • Voorraadinsecten
 • Wespen en bijen
 • Spinnen
 • Andere vliegende insecten

Overbrengen van ziekten + schade
Sommige vormen een risico vanwege hun beet of steek, andere omdat ze ziekten verspreiden of voedingsmiddelen verontreinigen. Weer andere brengen schade toe aan eigendommen of materiaal.