Overlast van knaagdieren

Knaagdieren die gezien kunnen worden als plaagdieren zijn o.a.

  • Ratten
  • Muizen
  • Konijnen

Ratten leven samen in groepen tot 60 dieren. De groep bestaat uit één dominant mannetje met enkele wijfjes en nakomelingen. Elke groep bezet een territorium dat ze verdedigen tegen indringers. Ratten zien niet goed en gaan dus af op reuk en gehoor.

Het zijn intelligente dieren. Ze zijn uitermate wantrouwig en vermijden iets dat nieuw is (neofobie). Zo kan het dat de 1ste opname van gif of de 1ste vangst met een val soms 1 à 3 weken kan duren.

De bruine rat zit graag op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Ze bevinden zich graag onder afvalhopen, oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders of stallen. Deze ratten zijn vooral te vinden op plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig is. Ze zijn vooral actief in de schemerperiode: na zonsondergang en voor zonsopgang.

De bruine rat eet plantaardig en dierlijk voedsel, aangepast volgens het aanbod. In de zomer kunnen we ze meer in de graanvelden vinden en in de winter verhuizen ze naar de nabijgelegen boerderij, stal of gebouw.

De zwarte rat vindt je op droge plaatsen, zoals op de zolder of binnen in gebouwen.

Overbrengen van ziekten
Ratten kunnen ziekte overbrengen op de mens. Dit kan gebeuren via urine, uitwerpselen of contact. De wetgeving (wet van 2/4/1971) verplicht de eigenaar/verantwoordelijke om ratten te bestrijden op eigen terrein! Het is dus aangewezen als je ze opmerkt om ze zo snel mogelijk te bestrijden, want ze planten zich het hele jaar door voort!

Schade
Ratten, muizen en konijnen richten aanzienlijke schade aan:
vraat aan (landbouw)gewassen.
vervuiling van producten en voedselvoorraden door urine en uitwerpselen.
knaagschade aan elektriciteitskabels, isolatie, producten, voeding, etc.
graafschade aan grachten en dijken, onder vloeren, etc.

Omdat de tanden van ratten en muizen blijven doorgroeien, zijn ze verplicht om te knagen aan allerlei voorwerpen.