Bestrijding van mollen

Mollen leven onder de grond en maken allerlei gangen. Iedere mol heeft daarin zijn eigen territorium. Een mol is (meestal) zwart en is van ca. 12 tot 16 cm lang. Ze hebben enkele opvallende kenmerken. Zo hebben ze twee voorpoten die naar buiten gedraaid staan, op deze manier kan de mol zich zowel vooruit als achteruit goed voortbewegen. Daarnaast is een mol nagenoeg blind en kunnen mollen temperatuurverschillen en veranderingen in vocht goed waarnemen. Wormen, slakken en insectenlarven vormen voedsel voor mollen. Om dit voedsel te vinden, wroet de mol in de grond. Wanneer het droog is of de grond bevroren is, zitten wormen dieper onder de grond en moeten mollen dus dieper graven om aan eten te komen.

Schade
Iedereen heeft ze wel eens gezien, molshopen in het gras. Iets wat de grasmat erg beschadigd en vee verwond, omdat ze omzwikken in de gaten. Dit kunt u verhelpen door mollen te bestrijden. Hier hebben wij verschillende methodes voor.

Bestrijding
Mollen bestrijden kan op verschillende manieren:

  • Natuurlijke vijanden: in het wild zie je dat diverse vogels mollen doden.
  • Vangen: we kunnen mollen vangen met mollenklem of draadklemmen.
  • Fosforwaterstof: met een speciaal doseerapparaat worden tabletten magnesium- of aluminiumfosfide in de diepere mollengangen gelegd. Door middel van deze tabletten, die reageren met vocht uit de lucht of uit de bodem, komt er een uiterst giftig gas vrij wat door de gangen drijft. Deze mollenpillen mogen alleen gebruikt worden wanneer je in bezit bent van een speciaal diploma. Op deze manier kunnen er meerdere mollen tegelijk gedood worden, omdat de hoofdgangen door meerdere mollen gebruikt worden. Bovendien kan een territorium dat vrijkomt (bijvoorbeeld omdat een dier gevangen is) snel weer door een andere mol worden ingenomen.

Wat werkt niet?

  • Water in de mollengang laten lopen.
  • Glas of stenen in de gangen leggen.
  • Flessen in mollengangen plaatsen.
  • Een geluidsapparaat plaatsen.
  • Gaas om of onder de tuin plaatsen