De meeste vogels zijn fraaie dieren, maar bepaalde soorten zoals duiven, meeuwen, kraaien en kauwen kunnen veel vogeloverlast en problemen veroorzaken. Vogeloverlast wordt onder andere veroorzaakt door meeuwen, duiven, kauwen, kraaien en spreeuwen. Vooral duivenoverlast komt veel voor in steden zoals Amsterdam en Rotterdam maar ook in Brabant en de rest van Nederland is duivenpoep een groot probleem. Een duif poept 14 kg per jaar.

Kauwen en kraaien nestelen vaak in dakgoten en schoorstenen. Ze slepen er enorme hoeveelheden takken e.d. naartoe zodat die verstopt raken. Om overlast in de toekomst te verminderen kan men duivenpinnen of een vogelnet te plaatsen.

Overbrengen van ziekten
Uitwerpselen van vogels kunnen besmet zijn met ziekteverwekkende organismen. Duiven bijvoorbeeld verspreiden ziekten zoals paratyphus, vogelmalaria en papegaaienziekte. Deze laatste is een vorm van longontsteking die rechtstreeks door duiven aan mensen wordt overgebracht en die mensen fataal kan worden. Het is daarom aan te raden om bij het opruimen van duivenpoep een mondkapje en handschoenen te dragen.

Schade
De schade die vogels toebrengen is soms aanzienlijk. De uitwerpselen tasten gebouwen, standbeelden en verflagen aan. Ook veroorzaken duivenpoep en meeuwenpoep een vieze aanblik en raken systemen voor regenafvoer verstopt. Stankoverlast, nestmateriaal en veren bevatten vaak veel insecten die kunnen leiden tot besmetting. Voorbeelden hiervan zijn teken, vlooien, luizen en mijten. Daarnaast kan het geschreeuw van vogels erg hinderlijk zijn voor de omgeving. Bovendien kunnen vogels levensmiddelen nuttigen en verontreinigen tijdens productie en opslagproces.

In de landbouw heeft men ook vaak schade door vogels zoals spreeuwen, kauwen, kraaien, duiven en ganzen. Duiven kunnen veel schade veroorzaken bij het verbouwen van koolsoorten, zoals bloemkool, spruiten en sla. In de fruitteelt zijn kraaiachtigen, zoals de spreeuw, kauw en kraai, maar ook zangvogels vaak een grote schadepost.

Vogelwering bij gebouwen door vogelnetten of duivenpinnen 
De meest gebruikte vormen van vogelwering bij gebouwen zijn een vogelweringnet of duivenpinnen.

BPB Reusel kan speciale netten plaatsen in elke gewenste maat en vorm om duiven of andere vogels te weren. De netten zijn van hoge kwaliteit. Een lange levensduur is dus verzekerd. Het net wordt strak gespannen tussen een RVS staaldraad. Van enige afstand is het nauwelijks zichtbaar en 100% effectief.

Ook is het mogelijk om duivenpinnen te plaatsen. Dit zijn kunststof stroken waarop roestvrijstalen pinnen zijn bevestigd. Deze worden aangebracht op rust- en landingsplaatsen van vogels, dit maakt neerstrijken onmogelijk. Voor een lange levensduur wordt materiaal gebruikt van hoogwaardig materiaal. De kunststof stroken bestaan uit soepel policarbonaat. Dit is bestand tegen UV-stralen, weersinvloeden en stedelijke vervuiling. Voor een lange levensduur wordt hoogwaardig materiaal gebruikt, dat na fabricatie thermisch behandeld is. Als vogels de pennen aanraken, veren zij zelf weer in de oorspronkelijke stand terug. Vogels worden niet gekwetst door aanraking van de pennen. Vogelweringsystemen zijn doeltreffend, milieuvriendelijk, weersbestendig en onopvallend.

Andere vormen van vogelwering
 
Afwerende gel
Nieuw. De gel wordt in speciale schaaltjes geplaatst op een gebouw. De vogel denkt daardoor dat het gebouw in brand staat. Dit komt door de speciale weerkaatsing van daglicht in de gel.

Angstkreten

Een andere methode om vogels te verjagen is met behulp van een installatie die angstkreten van vogels laat horen. Deze methode passen we toe bij vele soorten van vogeloverlast.

Populatiecontrole
Sommige vormen van vogeloverlast kunnen helaas alleen bestreden worden door een populatie uit te dunnen. Hierbij kun je denken aan overlast van duiven. Het wijfje van de duif legt tot 8 keer per jaar 2 eieren, die 17 dagen later uitkomen. Na 4 weken vliegen de jongen uit en na 5 weken zijn deze ook weer geslachtsrijp. Gezien de (maximale) leeftijd van 20 jaar, een gebrek aan natuurlijke vijanden en het voederen door mensen zal het aantal duiven zonder doeltreffende maatregelen schrikbarend toenemen.
Hierdoor zal een populatie wilde duiven soms gevangen moet worden, bijvoorbeeld met vangkooien. Hierbij is het belangrijk te kijken naar de oorzaak van de overlast. Duiven worden aangetrokken door voedsel. Het is van groot belang de oorzaak te verwijderen, omdat de kans groot is dat de lege ruimte anders opgevuld wordt met andere vogels. Vaak is het noodzakelijk om de behandeling te herhalen om de populatie onder controle te houden.

Het vangen en verjagen van vogels met roofvogels in combinatie met vangkooien is ook een mogelijkheid om direct de overlast van andere vogels te verminderen. BPB Reusel beschikt over een valkenier en kan u hiermee van dienst zijn.