Samenwerking
BPB Reusel werkt in opdracht van verschillende bedrijven, instellingen en dienstverlenende instanties. Zo werken wij onder andere voor agrarische bedrijven, petrochemische industrie, afvalwerkende bedrijven en golfterreinen. Hierbij houden we ons vooral bezig met het bestrijden en voorkomen van pik- vraat- en graafschade veroorzaakt door kraaien, duiven, ganzen, mollen en konijnen. Vaak wordt dit bestreden door het gebruik van slechtvalken en haviken. Daarnaast werken we voor gemeentes, woningstichtingen en bedrijven in de levensmiddelenindustrie en horeca.

Voor bedrijven is het mogelijk om contracten af te sluiten, die indien nodig, volgens HACCP of IKB richtlijnen kunnen worden uitgevoerd.

Welke kwaliteitssystemen zijn er?
We onderscheiden verschillende kwaliteitssystemen.

  • HACCP, met dit kwaliteitssysteem worden gevaren met betrekking op de voedselveiligheid op een systematische wijze behandeld.
  • BRC, dit systeem heeft als doel dat de leverancier met één audit voldoet aan de eisen voor leveringen in verschillende supermarkten.
  • GMP, de GMP-regeling is ontwikkeld voor producenten en vervoerders van diervoeders en bestaat uit drie delen.
  • IFS, deze afkorting staat voor International Food Standard en is opgezet door Duitse retailers. Deze certificering is steeds vaker nodig voor Duitse en Franse supermarkten.
  • EUREP, in deze richtlijnen voor Europese retail voor agrarische producten gaat het vooral om voedselveiligheid. Andere punten zijn dierenwelzijn, milieu en arbeidsomstandigheden.
  • IKB, deze Integrale Keten Beheersingssystemen zijn opgezet door het bedrijfsleven in Nederland en is gericht op het geven van garanties over de herkomst van vlees.

Preventieplan
Als u onze hulp inschakelt bij het oplossen van problemen met plaagdieren, stellen wij een preventieplan op. Dit plan is nodig om op een snelle manier ongedierte te signaleren en te bestrijden. Een preventieplan voldoet aan de eisen van bovenstaande kwaliteitssystemen.

U denkt misschien dat dit alleen maar onnodige kosten met zich meebrengt, maar het tegenovergestelde is waar. Door schade en ziektes, die ontstaan door plaagdieren, te voorkomen, bespaart u juist geld en brengt u uw goede naam niet in gevaar.

Werkwijze preventieplan

Een preventieplan bestaat uit 4 onderdelen:

Inspectie
Om op een effectieve manier te werk te gaan, beginnen we met een inspectie. In deze inspectie wordt gekeken waar de problemen precies liggen. Naar aanleiding hiervan worden oplossingen gezocht.

Signalering
Voor de verschillende soorten plaagdieren hebben wij verschillende methoden om deze te signaleren. De inspectiepunten worden acht keer (of zo nodig vaker) per jaar gecontroleerd.

Bestrijding
Ook voor het bestrijden van ongedierte geldt dat er verschillende methoden bestaan. Zo hebben we de mogelijkheid om ongedierte te bestrijden met roofvogels, maar ook met andere middelen.

Logboek
Elke keer als er een inspectie is geweest, wordt alles bijgehouden in een logboek. In dit logboek staat niet alleen en overzicht met alle gegevens en gesignaleerde knelpunten, maar hierin staat ook vermeld hoe we te werk gaan. Dit logboek kunt u gebruiken voor afnemers en keuringsdiensten.